به دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه؛

روزنامه هما توقیف شد + عکس

کد N708942