بررسی کاهش تعرفه های گمرکی در دیدار سنایی و کالامانوف

سیاسی

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو با کالامانوف معاون وزیر صنایع و بازرگانی فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو با  کالامانوف معاون وزیر صنایع و بازرگانی فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت روابط دوجانبه در حوزه صنعت،نسبت به توسعه مناسبات دوجانبه تاکید و خواستار رفع موانع بازرگانی و مراودات تجاری شدند.

استفاده از ارزهای ملی (روبل و ریال)کاهش تعرفه های گمرکی ،اجرای مفاد توافقنامه های منعقده ،به ویژه توافقنامه نفتی ،گشایش حساب مشترک بانکی و تسهیل صدور روادید بخش هایی از محورهای گفتگوی سنایی و کالامانوف بود.