دولت اسپانیا قانون گسترش مبارزه با تروریسم را تصویب كرد

سیاسی

قانون تازه تصویب شده به مقام‌های قضایی و ماموران پلیس اختیارات بیشتری در بررسی‌ها و بازجویی‌ها می‌دهد، و مجازات افراد دستگیر شده در حمله‌های تروریستی را شدت می‌بخشد.

حزب حاكم و مخالفان در دولت اسپانیا قانون گسترش مبارزه با تروریسم را تصویب كردند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، حزب حاكم و مخالفان در دولت اسپانیا برای جلوگیری از حمله‌های مشابه هفته‌نامه فرانسوی «شارلی ابدو» در پاریس، قانون گسترش مبارزه با تروریسم را امضا کردند.

قانون تازه تصویب شده به مقام‌های قضایی و ماموران پلیس اختیارات بیشتری در بررسی‌ها و بازجویی‌ها می‌دهد، و مجازات افراد دستگیر شده در حمله‌های تروریستی را شدت می‌بخشد.

«ماریانو راخوی» نخست وزیر محافظه کار اسپانیا و «پدرو سانچز» رهبر حزب سوسیال مخالف دولت طرح گسترش مبارزه با تروریسم را امضا کردند که برای تصویب نهایی باید توسط اعضای پارلمان این کشور مورد موافقت قرار بگیرد.

کد N708794