سوئد برای مقابله با اسلام هراسی نیازمند کمک دولت است

سیاسی

جامعه مسلمانان سوئد برای مقابله با افراط گرایی و تروریست ها به کمک دولت این کشور نیازمند است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با توجه به افزایش موج اسلام هراسی در اروپا جامعه مسلمانان سوئد اعلام کرده که برای مقابله با این امر تلاش های زیادی را به کار می گیرد.

موج اسلام هراسی در حالی در کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه به راه افتاده که سازمان ملل نیز نگرانی خود را نسبت به این امر ابراز داشته است.

پس از چندین مورد حمله به مساجد در سوئد دولت این کشور تصمیم گرفته تا تدابیری برای مهار این اسلام هراسی رو به رشد اتخاذ کند.

دولت سوئد وعده داده است عملیاتی علیه اسلام هراسی خواهد داشت.