بر اساس مصوبه هیات وزیران صورت گرفت؛

خروج 5 شرکت و سازمان دولتی از فهرست اجرایی اصل 44

سیاسی

بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران، پنج شرکت و سازمان دولتی از فهرست تعیین نوع فعالیت اقتصادی که در آیین نامه اجرایی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به آن پرداخته شد بود، خارج شدند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بنا بر مصوبه فوق، این پنج شرکت و سازمان شامل: سازمان مدیریت صنعتی، موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی(وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)، شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران، مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا) و مجتمع کشتی سازی فراساحل ایران(ایزوایگو) هستند.

بنابر" آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده(2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)) قانون اساسی" سازمان مدیریت صنعتی، موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی بنا بر مصوبه دولت در سال 1387 در جمع مجموعه های گروه دومی فعالیت های اقتصادی قرار می گرفتند که براساس قانون دولت اجازه پیدا می کرد تا 80 درصد سهام این دو مجموعه را واگذار کند ولی با توجه به نکته اشاره شده در مصوبه اخیر دولت که در تاریخ 7 بهمن ماه سال جاری برای اجرا به دستگاههای ذیربط(شامل: "وزارت امور اقتصادی و دارایی"، "وزارت صنعت، معدن و تجارت" و "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور") ابلاغ شده است دلیل خروج این دو مجموعه از فهرست مجموعه های قابل واگذاری فعالیت های پزوهشی و آموزشی این دو نهاد بوده است که براساس بند(ج) ماده قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) از شمول واگذاری دولتی مستثنا هستند.

قابل ذکر است براساس " آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده(2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی" وضعیت 766 سازمان، شرکت و نهاد زیر مجموعه دولت مشخص شده است که برخی از این شرکت‌ها امکان واگذاری دارند و برخی غیر قابل واگذاری اعلام شده اند، از این 313 مجموعه (در زیر گروه دوم فعالیت های اقتصادی قرار دارند)تا سقف 80 درصد امکان واگذاری به بخش خصوصی داشته اند که بسیاری از آنها طی سال 88 تا امروز بنا به روش های پیش بینی شده به بخش خصوصی واگذار شده اند.

در مصوبه هیات وزیران آمده است:سازمان مدیریت صنعتی و موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که طبق اساسنامه های مربوط، وظایف مقرر در تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارند و همچنین شرکت‌های مدیریت طرحهای صنعتی ایران، مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) و مجتمع کشتی سازی فراساحل ایران (ایزوایگو) وابسته به سازمان یادشده از فهرست‌های پیوست آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت‌ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 115320/ت43151 ک مورخ 7 /6/ 1388 خارج می شوند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 7/ 11/ 1393 برای اجرا به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N708691

وبگردی