در بیانیه‌ای صورت گرفت؛

قدردانی نمایندگان مجلس از پرتاب موفق ماهواره ملی فجر

مجلس

ضرغام صادقی عضو هیات رئیسه مجلس در نشست علنی امروزبیانیه قریب به اتفاق نمایندگان مجلس درباره پرتاب موشک فجر را قرائت کرد.

نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای از پرتاب موفق ماهواره فجر قدردانی کردند.

به گزارش ایلنا، ضرغام صادقی عضو هیات رئیسه مجلس در نشست علنی امروزبیانیه قریب به اتفاق نمایندگان مجلس درباره پرتاب موشک فجر را قرائت کرد که بر اساس آن نمایندگان از صنایع دفاعی برای پرتاب موفق ماهواره ملی فجر توسط ماهواره بر بومی سفیر فجر تقدیر و تشکر کردند.

همچنین نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای از برگزاری موفق پنجمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان تقدیر و تشکر کردند.

کد N708680