سیدمهدی طباطبایی:سخنان آیت الله جنتی برای نظام هزینه دارد

حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی طباطبایی به نامه نیوز گفت:

پیرترین و قوی ترین فردی که سابقه نماز جمعه دارد در حال حاضر آقای جنتی است. متاسفانه ایشان بعضا حرف هایی زده و می زنند که نظام همیشه باید تاوان بدهد. چه آن زمانی که ایشان انقدر تمجید از رییس جمهور سابق کردند و گفتند سخنان این رییس جمهور باید در کتاب درسی بیاید چه امروز که این مباحث را مطرح کرده اند. سوال من این است در کتاب درسی که نسل و بچه‌های آینده این کشور را باید پرورش بدهد چرا باید صحبت‌های یک رییس جمهور بیاید، از ایشان انتظار می رفت بگوید که فرمایشات امیرالمومنین و دیگر ائمه بیشتر در کتب درسی بیاید. چقدر ما بر سر این صحبت‌ها خسارت دادیم. یا مباحثی دیگر که در ایام انتخابات مطرح شد که معترضین آنها را مستمسک قرار دادند و زمینه تهمت به نظام را فراهم کردند و گفتند شورای نگهبان این موضع را دارد . [span lang='FA']یعنی اصل بی طرفی را رعایت نکرده است.

[span lang='FA']شورای نگهبان باید نگهبان نظام باشد، ایشان وقتی مطلبی نپخته را از تریبون نماز جمعه بگویند طبیعی است که اعتراض مردم را در پی داشته باشد. کسی که در نماز جمعه به راحتی حرفی را می‌زند که به آن اشکال وارد است همین اصل باعث می شود که نظرات او درباره صلاحیت وکلای مردم مورد نقد قرار گیرد.حرف‌های ایشان مواضع دبیری شورای نگهبان می شود. این سخنان واقعا هزینه‌بر است من از ایشان خواهش می‌کنم که در این مقطع مقداری مختصر خطبه بخوانند و مقداری هم از مسائل دینی را برای مردم بازگو کنند.
[span lang='FA'] [span lang='FA']1717

کد N708321