همکاری های مشترک مقامات مرزی ایران و افغانستان

سیاسی

شکل گیری و تحرکات گروه های تروریستی همچون داعش خطری برای افغانستان و ایران است و از همین رو، مقامات دو کشور در این رابطه وارد مذاکرات و نشست هایی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، محمود افخمی رشیدی سرکنسول ایران در هرات طی یک نشست خبری گفت: در ۲۰ روز گذشته، چندین جلسه میان مرزبانان ایران و افغانستان در نقطه صفر مرزی صورت گرفته و قرار بر این شده تا از توانایی های هر دو کشور برای مبارزه با تروریسم استفاده شود.

وی افزود: شکل گیری و تحرکات گروه های تروریستی همچون داعش خطری برای افغانستان و ایران است و از همین رو، مقامات دو کشور در این رابطه وارد مذاکرات و نشست هایی شده اند.

چند روز قبل نیز ژنرال محمد جمعه عدیل، فرمانده نیروهای مرزی غرب افغانستان گفته بود که در صورت مشاهده هرگونه تحرک گروه های تروریستی، با آنان برخورد جدی خواهد شد.

تاکنون هیچ مقامی به صورت روشن و واضح، در خصوص فعالیت و انسجام داعش در غرب افغانستان، توضیحی نداده است.