اعلام هزینه آموزشی نیروهای امنیتی افغان از سوی ارتش امریکا

سیاسی

ارتش امریکا قرار است هزینۀ آموزش نیروهای امنیتی افغان را افشا کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، ارتش امریکا قرار است هزینۀ آموزش نیروهای امنیتی افغان را افشا کند.

این در حالی است که پیش از این، بازرس ویژۀ امریکا در بازسازی افغانستان از درج شدن این هزینه در فهرست محرمانۀ ارتش امریکا شدیدا انتقاد کرده بود.

ارتش امریکا در صدد بود تا از افشای هزینۀ آموزش نیروهای امنیتی افغان خودداری کند.