به منظور تامین نظر شورای نگهبان،

اصلاح موادی از طرح حمایت از آمران به معروف/اختصاص شعب ویژه دادرسی

امر به معروف و نهي از منكر

به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در ادامه اصلاح این طرح که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده است در جلسه علنی امروز اصلاح و مواد باقی‌مانده از آن به جلسات بعدی موکول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، به موجب اصلاح ماده 11 این طرح قوه قضاییه مکلف است به منظور رسیدگی به جرایم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.

در تبصره این ماده نیز آمده است آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضایی ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج می‌شوند.

در اصلاح ماده 13 این طرح نیز نمایندگان مصوب کردند در مواردی که نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر جنایت واقع شود و جانی شناخته نشود و یا در صورت شناسایی به دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد در صورت تقاضای دیه از سوی موجنی‌علیه یا اولیای دم پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده 9 این قانون پرداخت می‌شود.

نمایندگان در جلسه علنی امروز همچنین ماده 14 طرح حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر را به این شکل اصلاح کردند که سازمان‌های مردم نهادی که سازمان‌های آنها در زمینه‌ی امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام نمایند.

انتهای پیام

کد N707957