با موافقت نمایندگان؛

نحوه و شرایط پرداخت دیه به آمران به معروف و ناهیان از منکر مشخص شد

مجلس

براساس ماده 14 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام نمایند.

نمایندگان مجلس نحوه و شرایط پرداخت دیه به آمران به معروف و ناهیان از منکر را مشخص کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده 13 این طرح با 136 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 13 در مواردی که نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی منجی‌علیه یا اولیای دم حسب مورد پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی دیه از محل تبصره ماده 9 این قانون پرداخت می‌شود.

براساس تبصره این ماده؛ هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند رأساً به مقام قضایی منجی‌علیه نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضایی اقدام نماید.

لازم به ذکر است نمایندگان در ادامه بررسی طرح مذکور با ماده 14 آن نیز با 133 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 14 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام نمایند.

کد N707920