صبح امروز صورت گرفت؛

تجدید میثاق کارکنان وزارت دفاع با آرمان‌های امام خمینی (ره)

سیاست داخلی

صبح امروز جمعی از مدیران صنعت دفاعی کشور و کارکنان وزارت دفاع با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) با اهدای تاج گل با آرمان‌های بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

جمعی از معاونان و مدیران صنعت دفاعی کشور و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با آرمان‌های امام خمینی (ره) تجدید میثاق کردند.

به گزارش ایلنا، صبح امروز جمعی از معاونان، مدیران و صنعت دفاعی کشور و کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) با اهدای تاج گل با آرمان‌های بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

در این مراسم سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین امیر حاتمی جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حضور داشتند.

کد N707919