بررسی سئوال رسایی و میرکاظمی از وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس قرارگرفت

سیاسی

بررسی سئوال حمید رسایی، سید مسعود میرکاظمی و سید ناصر موسوی لارگانی نمایندگان تهران از وزیر امور اقتصادی و د ارایی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمد حسن ابوترابی فرد و با حضور 199 نفر از نمایندگان آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است.

نمایندگان مردم امروز گزارش کمیسیون ویژه در مورد سیاست های اقتصاد مقاومتی و قوانین متناظر و پیشنهاداتی در خصوص نحوه اجرای آنها را نیز استماع خواهند کرد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی را نیز بررسی خواهند کرد.

امروز همچنین بررسی سئوال حمید رسایی، سید مسعود میرکاظمی و سید ناصر موسوی لارگانی از طیب نیا وزیر امور اقتصادی در دستور کار مجلس قرار دارد.