ندیمی در گفتگو با مهر:

تخلف بیمه توسعه نشات گرفته از ضعف مدیریتی و نظارتی بیمه مرکزی است

سیاسی

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پرونده های تخلف بیمه های ایران و توسعه گفت: تخلف بیمه توسعه نشات گرفته از ضعف مدیریتی و نظارتی بیمه مرکزی است.

ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه نظارت بیمه مرکزی اظهار داشت: بیمه مرکزی باید هم در صدور مجوزها و نظارت بر عملکرد مدیریت داشته باشد.

وی در ادامه افزود: اگر بیمه مرکزی نتواند مدیریت صحیحی در نظارت بر عملکردها داشته باشد موجب فرار سرمایه و متضرر شدن مردم می شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اگر قرار باشد در عملکرد بیمه ها پایش انجام نشود و همچنین در صورت مشکل و تخلفی مداخله ای به منظور حل وصول مردم اقدامی صورت نگیرد  ما دچار مشکل جدی خواهیم شد.

ندیمی گفت: اگر بیمه مرکزی اعلام کند قانونی برای نظارت ندارد می تواند پیشنهادات مورد نظر خود را به نمایندگان و یا دولت اعلام کند اما ما احساس می کنیم کمبود قانونی در این رابطه وجود نداشته و ندارد بلکه ما دچار ضعف مدیریت و نظارت هستیم که این موضوع را می توان در پرونده های تخلف بیمه ایران و بیمه توسعه جستجو کرد.