ژاپن در پی کسب مجوز عملیات نظامی در خارج از مرزهاست

واحدمرکزی خبر نوشت:

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پیشنهاد برگزاری عملیات نظامی در خارج از مرزهای کشورش را به پارلمان ارائه داد. به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، پایگاه اینترنتی روزنامه آ ب ث اسپانیا گزارش داد، این پینشهاد به منظور جلوگیری از تکرار جنایاتی مانند آن چه که به تازگی علیه دو تن از شهروندان این کشور از سوی داعش صورت گرفت، مطرح شد. آبه تصریح کرد: «حفظ امنیت هموطنان ژاپنی بر عهده دولت است و من بالاترین مسئولیت را بر عهده می گیرم.» نخست وزیر ژاپن تاکید کرد که کشورش قتل وحشیانه شهروندان خود را فراموش نخواهد کرد و در پی عدالت برای قربانیان خواهد بود. آبه در صدد است موضوع نجات شهروندان ربوده شده ژاپنی در خارج از این کشور توسط پارلمان پیگیری شود. مشکل اصلی در این راه قانون اساسی ژاپن است که در پایان جنگ جهانی دوم از سوی آمریکا به این کشور تحمیل شد. بر این اساس عملیات نظامی ارتش ژاپن در خارج از مرزها ممنوع است. نخست وزیر ژاپن می کوشد اصل نهم قانون اساسی را با هدف تقویت نقش بین المللی کشورش تغییر دهد. ژاپن علیرغم آن که غول اقتصادی شناخته می شود اما به لحاظ سیاسی بسیار کوچک است.

4949

کد N707443