هاشمی در مراسم رونمایی از شبکه شمس:

دانشگاه‌ها مهمترین مکان رشد نخبگان هستند

دولت

دانشگاه‌ها بهترین و مهمترین مکان رشد و پیدایش نخبگان هستند و ما معتقدیم که مفاهمه‌ای مناسب بین عالمان و اندیشمندان با مسئولان اجرایی به وجود خواهد آمد.

معاونت فرهنگی وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری بیان داشت: تشکیل اتاق‌های فکر استانی با محوریت دانشگاه‌ها می‌تواند ما را در رسیدن به آرمان‌ها و اهداف خودمان کمک نماید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدضیا هاشمی در مراسم رونمایی از شبکه مطالعات سیاست‌گذاری‌های عمومی (شمس) اظهار داشت: به طور کلی هدف اتاق‌های فکر بهره‌گیری از دانش و علم نخبگان و استفاده آن از سیاست‌گذاری عمومی است. لذا جلب مشارکت نخبگان در مدیریت و حکمرانی ضرورتی را به وجود می‌‌آورد که می‌بایست نخبگان با دولت خصوصا در عرصه سیاست‌گذاری در ارتباط باشد.

وی افزود: نقش دانشگاه‌ها به گونه‌ای است که بهترین و مهم‌ترین مکان برای رشد و پیدایش نخبگان هستند و اگر این موضوع صورت گیرد٬ معتقدیم که مفاهمه‌ای مناسب در بین عالمان و اندیشمندان با مسئولان اجرایی به وجود خواهد آمد.

هاشمی با تاکید بر راه‌اندازی اتاق‌های فکر استانی اعلام داشت: می‌دانیم که اقتضای مناطق با هم یکی نیستند و ممکن است که سیاست‌گذاری‌ها و کارشناسی‌ها با هر مناطق انطباق نداشته باشد. بنابراین تشکیل این اتاق‌های فکر به این جهت است که از یک سیاست‌گذاری تک‌نسخه‌ای خارج شویم و بین مراکز و مدیران و نخبگان یک ارتباط خوبی را ایجاد کنیم و تلاشمان این است که مراکز ملی و اصحاب مورد نظر را انتخاب کنیم تا بتوانیم پیوند نزدیکی میان تولید و اندیشه با سیاست‌گذاری‌ برقرار کنیم و انتظارمان این است که یک شش ضلعی از جامعه، دولت و دانشگاه‌ها به وجود آوریم و شاهد یک تعامل نزدیک و پیوند مناسبی باشیم.

کد N707177