تهدید به بمبگذاری پارلمان اروپا را تعطیل کرد

سیاسی

دریافت خبرهایی درباره کار گذاشتن بمب در ساختمان پارلمان اروپا موجب تعطیلی آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی در خبری فوری از تعطیل شدن پارلمان اروپا در شهر بروکسل خبر داد. 

دریافت خبرهایی در مورد بمبگذاری در ساختمان پارلمان اروپا موجب تعطیل شدن آن شده است. نیروهای امنیتی در حال بررسی این ساختمان برای اطمینان حاصل کردن از امنیت آن هستند. 

کشورهای مختلف اروپایی از جمله فرانسه و بلژیک در یک ماه اخیر شاهد اقدامات تروریستی از سوی افرادی بودند که به نوعی با داعش در ارتباط بوده اند.