حمله طالبان به یک پاسگاه پلیس در هرات

سیاسی

طالبان مسلح با حمله به یک پاسگاه پلیس در هرات، ۳ نفر از نیروهای پلیس را کشته و ۴ نفر دیگر را به اسارت گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، طالبان مسلح با حمله به یک پاسگاه پلیس در هرات، ۳ نفر از نیروهای پلیس را کشته و ۴ نفر دیگر را به اسارت گرفتند.

مقامات امنیتی هرات با تایید این رویداد گفتند این حمله از سوی «سید ولی» فرمانده مشهور طالبان برنامه ریزی و انجام شده است.

سید ولی، یکی از فرماندهان مشهور طالبان است که عمدتا در هرات و شهرک های استان غور به فعالیت های تروریستی می پردازد.