ادعای جدید رژیم آل خلیفه:

برخی از بحرینیهای سلب تابعیت شده با ایران و حزب الله ارتباط داشتند

سیاسی

رژیم آل خلیفه اعلام کرد که گروهی از افراد سلب تابعیت شده اعم از سنی و شیعه به دلیل ارتباط با گروههای تروریستی و برخی دیگر به دلیل ارتباط با ایران و حزب الله لبنان سلب تابعیت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «عیسی عبدالر حمن» وزیر مشاور بحرین در امور رسانه مدعی شد که سلب تابعیت 72 بحرینی توسط رژیم آل خلیفه به دلیل انجام اقداماتی از سوی این افراد که به منافع ملی بحرین آسیب می رساند صورت گرفته است.

وی همچنین درخصوص لیست افرادی که سلب تابعیت شده اند اعلام کرد که در میان آنها هم افراد سنی مذهب وجود دارد و هم شیعه مذهب.

این مقام بحرینی مدعی شد که ارتباط دسته ای از این افراد با گروههای تروریستی جبهه النصره و داعش و ارتباط دسته ای دیگر با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان دلیل سلب تابعیت آنان است.

به گزارش مهر، « حمد بن عیسی آل خلیفه» پیشتر تابعیت 72 بحرینی که در میان آنها فعالان و اصحاب رسانه ای که در خارج این کشور به سر می برند مشاهده می شوند را سلب کرد.

علت این اقدام پادشاه بحرین آسیب به منافع ملی و عملکرد مغایر با وظایف این افراد معرفی شده است.

رژیم بحرین سالهای متمادی است که سیاست تغییر بافت جمعیتی به ضرر اکثریت جمعیت شیعه را دنبال می کند و به انحاء و بهانه های مختلف به اخراج شیعیان این کشور مبادرت می ورزد.