تایید دو اساسنامه توسط شورای نگهبان

شوراي نگهبان

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اصلاح اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 1393/11/08 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همچنین شورای نگهبان اساسنامه شرکت تولید نیروی برق آذربایجان را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق آذربایجان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه به تصویب هیات وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 1393/11/08 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

انتهای پیام

کد N705933