قراردادهای نفتی وزارت دفاع افغانستان لغو شد

سیاسی

گزارش ها نشان می دهد در قرار دادهای مواد نفتی وزارت دفاع ملی افغانستان، میلیون ها دلار حیف و میل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، قراردادهای مواد نفتی وزارت دفاع این کشور را به حالت تعلیق در آورد.

نظیف سالارزی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، طی یک نشست خبری گفت: براساس فرمان ریاست جمهوری قراردادهای مواد نفتی وزارت دفاع بخاطر عدم شفافیت تا ختم بررسی ها به حالت تعلیق در آمد. همچنین مسئولین این وزارت نیز تا پایان تحقیقات حق خروج از کشور را ندارند.

 گزارش ها نشان می دهد در قراردادهای مواد نفتی وزارت دفاع ملی افغانستان، میلیون ها دلار حیف و میل شده است.