فیلم/اوضاع دهشتناک زندان «جو »در بحرین

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: تصاویر مربوط به زندان «جو» در بحرین که بیش از 3 هزار زندانی در آن به سر می برند دهشتناک است.

فیلم/اوضاع دهشتناک زندان «جو »در بحرینخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: تصاویر مربوط به زندان «جو» در بحرین که بیش از 3 هزار زندانی در آن به سر می برند دهشتناک است.