تعامل وزارت خارجه و مجلس درباره مذاکرات /جلسه ای درباره تحریم های احتمالی کنگره برگزار نشده است

ایرنا نوشت:

  معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: این وزارتخانه و مجلس تعامل تنگاتنگی در زمینه مسایل سیاست خارجی از جمله بحث های هسته ای دارند.

«حسن قشقاوی» با اشاره به جلسات اعضای تیم مذاکره کننده با تعدادی از نمایندگان مجلس، گفت: در این ارتباط جلساتی نیز میان تعدادی از نمایندگان و برخی اعضای تیم مذاکره کننده برای اطلاع رسانی و شفاف سازی روند گفت وگوها صورت می گیرد.

معاون پارلمانی وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه جلسه ای میان مجلس و وزارت امور خارجه در خصوص تحریم های احتمالی کنگره برگزار نشده، تصریح کرد: اگر بنا به تشکیل جلسه ای درخصوص بحثهای جاری کنگره باشد، حسب تصمیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواهد بود.

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه مسوولان وزارت خارجه دائما با نمایندگان در مجلس به منظور شفافیت امور و تعامل جلساتی دارند، افزود: اگرچه جلسات نمایندگان با اعضای تیم مذاکره کننده نبوده است ولی برخی از افراد تیم با تعدادی از نمایندگان جلساتی داشته اند تا نسبت به پیشرفت مذاکرات اطلاع رسانی صورت گیرد که امر متداول و معمولی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا جلسه ای میان مجلس و وزارت خارجه در خصوص اقدام احتمالی کنگره برای افزایش تحریم علیه ایران تشکیل شده است، توضیح داد: جلسات برگزارشده، عمدتا درخصوص تبیین حوادث و مذاکرات گذشته بوده است اما جلسه ای در خصوص اینکه در آینده چه برنامه ای باشد، نداشته ایم.

قشقاوی بیان کرد: اگر بنا به تشکیل جلسه ای درخصوص بحثهای جاری کنگره باشد، حسب تصمیم کمیسیون ذی ربط خواهد بود؛ وزارت خارجه تاکنون چنین دعوتی نداشته و اقدامی برای پاسخ مجلس در قبال تحریم های احتمالی کنگره تعریف نکرده است.

وی آثار ناشی از جلسات وزارت خارجه با نمایندگان و تعامل با آنها را در قانع شدن از توضیحات آقای ظریف در هنگام طرح سوال در صحن علنی دانست و توضیح داد: اینکه در هر دوباری که طرح سوال از وزیر امور خارجه در صحن علنی مطرح شد، اکثریت قانع شدند و در آینده نیز چنین رویه ای را شاهد خواهیم بود، به دلیل توجیهات و رابطه های متقابلی است که میان دستگاه دیپلماسی و مجلس صورت می گیرد.

4545

کد N705598