کنگره ملی یمن طرفهای داخلی و خارجی را متهم به حمایت از تکفیریها کرد

سیاسی

کنگره ملی یمن طرفهای داخلی و خارجی را متهم به حمایت از تکفیری ها کرد و از ارتش خواست که به مقابله با تکفیری ها برخیزد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، کنگره ملی یمن با صدور بیانیه ای طرفهای داخلی و خارجی را به حمایت از تکفیری ها و استعفای  رئیس جمهور متهم کرد.

در این بیانیه ضمن مخالفت با دخالتهای خارجی ضد حاکمیت یمن از ارتش خواسته شده است که با گروههای تروریستی و تکفیری به مقابله برخیزد.

کنگره ملی یمن به گروههای سیاسی سه روز فرصت داد که راهکاری برای حل بحران بیابند و کمیته های انقلابی را در اتخاذ تصمیمات مناسب برای عبور از بحران کنونی مامور کرد.