• ۶بازدید

فیلم/لحظه زخمی شدن نوجوان بحرینی در منطقه «الدراز»

نظامیان رژیم بحرین در جریان سرکوب تظاهرات مردمی در منطقه الدراز بحرین یک نوجوان را با سلاح ممنوعه هدف قرار دادند.

فیلم/لحظه زخمی شدن نوجوان بحرینی در منطقه «الدراز»نظامیان رژیم بحرین در جریان سرکوب تظاهرات مردمی در منطقه الدراز بحرین یک نوجوان را با سلاح ممنوعه هدف قرار دادند.

وبگردی