عضو گروه استقبال از امام در گفتوگو با ایلنا؛

از امام(ره) خواستیم به عنوان انتظامات انجام وظیفه کنیم

سیاست داخلی

روزی که شاه از کشور خارج شد در بدنه ارتش این موضوع مسجل شده بود که حکومت شاه رفتی است٬ بسیاری از رفتارها نسبت به رژیم در سازمان ارتش علنی شد.

سرهنگ باز نشسته نیروی هوایی ارتش و عضو گروه مردمی استقبال از حضرت امام (ره) گفت: نیروی هوایی ارتش در دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ نقس به‌سزایی در هماهنگ کردن، تدارکات وسایل ارتباطی و حمل ونقل از جمله بالگرد و... داشت.

علی اعوانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا٬ درباره چگونگی و چرایی پیوستن ارتش به ویژه نیروی هوای به انقلاب اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده نیروی هوایی به انقلاب جذب شود را باید ریشه در رفتار تحقیرآمیز آمریکایی‌های دانست که در نیروی هوایی ایران حضور داشتند.

وی گفت: نیروی هوایی به عنوان پیشتاز در ارتش٬ حتی قبل از آنکه امام به ایران تشریف بیاروند٬ حرکت‌هایی را در راستای انقلاب صورت داده بودند که تعداد از کارکنان این نیرو دستگیر٬ محاکمه یا حتی در معرض اعدام قرارگرفتند.

این سرهنگ بازنشته نیروی هوایی درباره روزهای ورود امام به ایران در بهمن سال ۱۳۵۷ گفت: از روزی که شاه از کشور خارج شد٬ در بدنه ارتش این موضوع مسجل شده بود که حکومت شاهنشاهی رفتنی است، بنابراین بسیاری از رفتار‌ها نسبت به رژیم در سازمان ارتش علنی شد.

وی افزود: بیشتر کارکنان نیروی هوایی با‌‌ همان لباس نظامی خود در تظاهرات‌های علیه رژیم شرکت می‌کردند، که ما هم در تظاهرات روز یازدهم بهمن ۵۷متوجه ورود امام در فردا آن روز شدیم.

اعوانی تصریح کرد: آن روز که ورود امام به کشور قطعی شده بود ما و تعداد ازهمکاران با لباس نظامی خود همراه و هم پای عظیم جمعیت برای استقبال از امام وارد مسیر شدیم. در این بین از آنجا که نیروی‌های ارتش نقش اساسی از جهت ارتباط گسترده با امام و کمیته استقبال از وی داشت یکی از افرادی که جزء همافران بود از امام درخواست کرد به عنوان تیم انتظامات انجام وظیفه کنیم.

وی گفت: نیروی هوایی ارتش در دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ نقس به‌سزایی در هماهنگ کردن، تدارکات وسایل ارتباطی و حمل ونقل از جمله بالگرد و... داشت.

کد N705282