لیبرمن :جنگ سوم لبنان اجتناب ناپذیر است

واحدمرکزی خبر نوشت:

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نوشت وزیر امور خارجه اسرائیل گفت جنگ سوم لبنان اجتناب ناپذیر است. به گزار ش مونیتورنیگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر ، یدیعوت آحارونوت افزود اویگدور لیبرمن روز یکشنبه در گفتگو با این روزنامه گفت عملیات چهارم در نوار غزه اجتناب ناپذیر است همانطور که جنگ سوم لبنان اجتناب ناپذیر است. وی گفت حزب الله لبنان قوانین جدید بازی را بر اسرائیل تحمیل کرد. وی افزود حزب الله اکنون جسور تر ، مصمم تر و با انگیزه تر است. لیبرمن گفت قدرت بازدارندگی اسرائیل در پی حمله هفته گذشته حزب الله آسیب دیده است و واکنش اسرائیل به این حمله کافی نبود.

49261

کد N704855