آویگدور لیبرمن:

لزوم آغاز جنگ سوم علیه لبنان و جنگ چهارم علیه غزه/ حزب‌الله جسورتر شده

سیاسی

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه حزب الله لبنان جسورتر شده گفت: جنگ سوم علیه لبنان اجتناب ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آویگدور لیبرمن» وزیرخارجه رژیم صهیونیستی در گفتگو با یدیعوت آحارونوت اذعان کرد: حزب الله توانسته قواعد جدید بازی را بر اسرائیل تحمیل کند.

وی با اشاره به این مسئله که حزب الله لبنان نسبت به گذشته جسورتر شده است، افزود: جنگ چهارم علیه غزه اجتناب ناپذیر است همان گونه که جنگ سوم علیه لبنان اجتناب ناپذیر است.

لیبرمن افزود: شکی وجود ندارد که قواعد بازی تغییر کرده و حزب الله ما را مجبور به پذیرش این شرایط کرده است. اما باید ما این وضعیت را کنترل کنیم.