داعش هزاران کتاب ارزشمند را در عراق آتش زد

سیاسی

عناصر داعش اقدام به جمع‌آوری دیوان‌های شعر، رمان‌ها و كتاب داستانی در زمینه ادبیات کودک و دیگر کتاب‌های ادبی از کتابخانه‌های خصوصی کرده و آن‌ها را آتش زدند.

داعش هزاران کتاب ارزشمند را در شهرهای مختلف عراق آتش زد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، گروه تروریستی داعش هزاران کتاب ارزشمند در کتابخانه‌های خصوصی و دانشگاهی در شهرهای «موصل» و «المقدادیه» را در ملأ عام آتش زد.

عناصر داعش اقدام به جمع‌آوری دیوان‌های شعر، رمان‌ها و كتاب داستانی در زمینه ادبیات کودک و دیگر کتاب‌های ادبی از کتابخانه‌های خصوصی کرده و آن‌ها را آتش زدند.

داعش همچنین بیش از دو هزار کتاب را در استان «دیالی» طی تفتیش خانه‌ها در منطقه «الزور» در شمال مقدادیه جمع‌آوری کرد.

داعش دلیل این اقدام خود را مضمون‌های ادبی، شعری، علمی و دینی این كتاب‌ها عنوان كرد.

عناصر گروه تروریستی داعش پس از جمع‌آوری این کتاب‌ها آن‌ها را به آتش کشیدند.

عناصر داعش به کتابخانه دانشگاه موصل نیز حمله کردند و صد‌ها کتاب را به آتش کشیده و مقابل چشم دانشجویان آن‌ها را از بین بردند.

کد N704563