تلاش نمایندگان برای لغو بخشنامه‌ای در خصوص کاهش حقوق بازنشستگان

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت استفساریه‌ای را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن، بخشنامه معاونت توسعه مدیریت برای کاهش حقوق بازنشستگان ملغی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

طراحان این طرح با انتقاد از بخشنامه اخیر معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در تفسیر قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص کسر حق بیمه از حقوق کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی معتقد بودند تفسیر قانون وظیفه مجلس است و شورای عالی نمی‌تواند در خصوص تفسیر قانون، ورود پیدا کند.

همچنین این بخشنامه موجب سر درگمی یک میلیون نفر از کارکنان مشمول تامین اجتماعی شده که سال‌ها از مزایای آنان حق بیمه کسر شده است.

بر اساس ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تامین اجتماعی می‌باشند، از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون مذکور و  اصلاحات آن می‌شوند.

کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق‌العاده اضافه کار آنان، کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد.

موضوع این استفساریه به شرح ذیل است:

آیا صدر ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم، ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی آن در خصوص کسر کسور بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی را در دوران اجرای برنامه پنجم توسعه موقوف‌ الاجرا نموده است یا خیر؟

پاسخ طراحان به این استفساریه، بله است.

نمایندگان با دو فوریت این استفساریه مخالفت کرده و یک فوریت آن را به تصویب رساندند.

در صورت تصویب نهایی استفساریه، بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ملغی خواهد شد.