کشف و ضبط محموله بزرگ مواد مخدر در افغانستان

سیاسی

وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت در نتیجه عملیاتی از قبل طراحی شده در استان قندهار، مقدار زیادی مواد پیش ساز تولید هروئین کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، مسئولین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، از کشف و ضبط محموله هنگفت مواد مخدر در این کشور خبر دادند.

وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت در نتیجه عملیاتی از قبل طراحی شده در استان قندهار، مقدار زیادی مواد پیش ساز تولید هروئین کشف شد.

در استان بغلان نیز پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان، موفق به کشف و ضبط بیش از ۵۷ کیلوگرم مواد مخدر گردید.