با موافقت نمایندگان تصویب شد؛

پوشش بیمه‌ای کارگزاران مخابرات روستایی توسط تأمین اجتماعی

مجلس

کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی٬ کارگران و سایر افراد طرف قرارداد مخابرات روستایی٬ بر اساس مواردی خاص تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس تأمین اجتماعی را موظف به پوشش بیمه‌ای کارگزاران مخابرات روستایی کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ نمایندگان در نشست علنی امروز (۱۲ بهمن‌ماه) مجلس، در جریان بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده الحاقی ۵۸ این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده الحاقی ۵۸ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و هستند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند.

در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرایی بند (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مربوط به کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، ‌پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این ماده نمی‌شود.

لازم به ذکر است نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده الحاقی ۵۹ آن نیز موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی ۵۹: در کلیه مواد این طرح عبارت «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» جایگزین عبارت «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» می‌شود و عبارت «سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان» جایگزین عبارت «واحدهای استانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» می‌گردد.

کد N704357