فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه از ناوتیپ رزمی ۵۱۲ ذوالفقار بازدید کرد

سیاست داخلی

عظمایی به اهمیت رسالت و مأموریت پاسداری اشاره و خاطر نشان کرد: درک این موضوع که چه رسالت مهم و سنگینی به دوش داریم، اهمیت و جایگاه پاسداری را دو صد چندان می کند. وی افزود: وقتی ما بدانیم که نگهبان و حافظ چه گنجینه گرانبهایی هستیم، حساسیت و هوشیاری ما بیشتر خواهد بود.

با هدف ارزیابی و بررسی آخرین وضعیت آمادگی های رزمی و دفاعی در منطقه پنجم دریایی امام محمدباقر علیه السلام، سردار عظمایی فرمانده منطقه از ناوتیپ رزمی ۵۱۲ ذوالفقار بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، سردار عظمایی فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه با حضور در ناوتیپ رزمی ۵۱۲ ذوالفقار در جمع رزمندگان حاضر در اسکله شناوری ناوتیپ ضمن تقدیر از تلاش های مستمر آحاد رزمندگان این مجموعه عملیاتی، گفت: حفظ آمادگی های دفاعی، یک حکم عقلی و یک ضرورت عینی است.

عظمایی به اهمیت رسالت و مأموریت پاسداری اشاره و خاطر نشان کرد: درک این موضوع که چه رسالت مهم و سنگینی به دوش داریم، اهمیت و جایگاه پاسداری را دو صد چندان می کند. وی افزود: وقتی ما بدانیم که نگهبان و حافظ چه گنجینه گرانبهایی هستیم، حساسیت و هوشیاری ما بیشتر خواهد بود.

فرمانده منطقه پنجم دریایی سپاه در ادامه بر رعایت مسائل امنیتی و ایمنی و اهتمام در سیستم های نگهداری تأکید کرد.

کد N704318