«تمام سلام» در واکنش به عملیات مقاومت:

حزب‌الله لبنان نظامیان اسرائیلی را در مزارع شبعای اشغالی هدف قرار داد

سیاسی

نخست‌وزیر لبنان در دیدار با دیپلمات‌های غربی طی روزهای اخیر در واکنش به حمله حزب‌الله لبنان به نظامیان اسرائیلی در منطقه مزارع شبعا گفت كه مزارع شبعا منطقه اشغال‌شده است و حزب‌الله به نظامیان اسرائیلی در این منطقه حمله کرد.

نخست‌وزیر لبنان از حمله حزب‌الله به نظامیان رژیم صهیونیستی در منطقه «مزارع شبعا» حمایت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الحیات، «تمام سلام» نخست‌وزیر لبنان در دیدار با دیپلمات‌های غربی طی روزهای اخیر در واکنش به حمله حزب‌الله لبنان به نظامیان اسرائیلی در منطقه مزارع شبعا گفت: «مزارع شبعا منطقه اشغال‌شده است و حزب‌الله به نظامیان اسرائیلی در این منطقه حمله کرد.»

دیپلمات‌های غربی حمله حزب‌الله به نظامیان اسرائیلی در مزارع شبعا را نقض خط آبی و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت دانستند.

این دیپلمات‌ها گفتند که سلام در دیدار با آن‌ها وارد بحث درباره مساله نقض خط آبی و قطعنامه ۱۷۰۱ نشده و فقط به این سخن اکتفا کرده است كه مزارع شبعا منطقه اشغال شده است و حزب‌الله به یک گشتی اسرائیلی در این منطقه حمله کرده است.

در همین حال، این دیپلمات‌ها در دیدار با سلام مزارع شبعا را منطقه مورد مناقشه به شمار آوردند.

کد N704304