اسدی در موافقت با ماده 59 قانون برنامه پنجم؛

حمایت از بازنشستگان وظیفه مجلس است

مجلس

قطعا حمایت از بازنشستگان وظیفه مجلس است وهمگان باید به این افراد کمک کنند زیرا در شرایط کنونی و با توجه به گرانی ها افراد با درآمدهای کنونی نمی توانند زندگی خود را بچرخانند.

نمایندگان موافق و مخالف فوریت طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنجم ضمن تشریح دلایل خود تأکید کردند بازنشستگان نیازمند حمایت مجلس و دولت هستند.

به گزارش ایلنا، محمدعلی اسفنانی در نشست علنی امروز (یکشنبه 12 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی،در مخالفت با فوریت طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور گفت: ‌قطعا بازنشستگان کشور باید مورد حمایت قرار گیرند زیرا افزایش حقوق آنها به میزان تورم نیست اما این موضوع را باید مدنظر قرار داد که این طرح استفساریه به صورت دو فوریت به هیچ وجه جایگاه ندارد از طرفی دیگر فلسفه وجودی این طرح معلوم نیست.

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به پایان برنامه پنجم توسعه به نظر من نمایندگان باید مقررات جدید را در برنامه ششم پیش بینی کنند.

در این نشست همچنین مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با فوریت طرح مذکور گفت: به نظر من تمام استدلال‌های موافقان درست است زیرا وقتی از اضافه کار افراد بیمه کسر می شود حال باید این موضوع در بازنشستگی هم ملاک قرار گیرد اما از نظر من دو فوریت طرح استفساریه درست نیست و باید این موضوع به صورت یک فوریت بررسی شود.

همچنین کمال علیپور خنکداری در موافقت با طرح استفساریه مربوطه گفت: در شرایط کنونی حدود یک میلیون بازنشسته همراه با خانوادهایشان دچار مشکل هستند زیرا آنها حدود 30 سال حق بیمه پرداخت کرده اند و اکنون که به پول نیاز دارند دولت با بخشنامه ای به دنبال کاهش درآمدهای آنان است از طرفی دیگر به نظر من این طرح استفساریه به هیچ وجه بار مالی ندارد.

در جلسه علنی امروز مجلس همچنین یونس اسدی در موافقت با طرح مذکور گفت: قطعا حمایت از بازنشستگان وظیفه مجلس است وهمگان باید به این افراد کمک کنند زیرا در شرایط کنونی و با توجه به گرانی ها افراد با درآمدهای کنونی نمی توانند زندگی خود را بچرخانند.

کد N704244