با شعار لبیک یا رسول‌الله؛

کارکنان نیروی زمینی ارتش اهانت به پیامبر(ص) را محکوم کردند

سیاست داخلی

کارکنان نیروی زمینی ارتش در صبحگاه های نظامی با سر دادن شعار لبیک یا رسول الله، عشق ناب خود را به رسول گرامی اسلام(ص) به نمایش گذاشتند.

کارکنان یکان‌های نیروی زمینی ارتش در برنامه‌های مختلف فرهنگی با سر دادن شعار لبیک یا رسول‌الله اقدام نشریه فرانسوی در توهین به مقدسات دین مبین اسلام را محکوم کردند.

به گزارش ایلنا، یکان‌های نیروی زمینی ارتش همراه با تمامی انسان‌های حق طلب، اندیشمندان، فعالان مذهبی سراسر عالم و ملت بزرگ، غیرتمند و دینمدار ایران اسلامی، توهین نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر خوبی‌ها را محکوم کردند.

کارکنان نیروی زمینی ارتش در صبحگاه‌های نظامی با سر دادن شعار لبیک یا رسول الله و با برگزاری اقدامات متنوع فرهنگی، عشق ناب و خالص خود را به رسول گرامی اسلام (ص) به نمایش گذاشتند.

کد N704137