زندان های آمریکایی؛ نقض استقلال افغانستان است

سیاسی

سازمان حقوق بشر افغانستان می گوید: وجود زندان های آمریکا و دیگر کشورهای خارجی در افغانستان، استقلال این کشور به خصوص قوه قضائیه آن را زیر سوال برده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، سازمان حقوق بشر افغانستان بر این باور است که وجود زندان های آمریکا و دیگر کشورهای خارجی در افغانستان، استقلال این کشور به خصوص قوه قضایه آن را زیر سوال برده است.

لعل گل لعل رییس این سازمان با استقبال از بسته شدن زندان های امریکا در افغانستان می گوید: کاملا حمایت می کنم که هیچ زندانی از قوای خارجی در افغانستان نباشد؛ چراکه این مساله استقلال قوه قضائیه افغانستان را زیر سوال قرار می دهد و چالشی بزرگ در برابر قوانین افغانستان است.

این گفته ها در حالی مطرح می شود که مقامات امریکایی به تازگی از بسته شدن زندان بگرام در افغانستان خبر داده اند.