پیام دوستی مرکل برای دولت جدید یونان

سیاسی

صدراعظم آلمان ابراز امیدواری کرد در دولت «الکسیس چیپراس» نخست وزیر جدید یونان مناسبات این کشور با اتحادیه اروپا دوستانه بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان برای نخست وزیر جدید یونان آرزوی موفقیت کرد. این در حالی است که روی کار آمدن «الکسیس چیپراس» در یونان به دلیل مخالفت وی با سیاست های اقتصادی اتحادیه اروپا با تردید از سوی مقامات این اتحادیه نگریسته می شود.

مرکل در گفتگو با روزنامه «هامبورگر آبندبلات» گفت: من انتخاب اکسیس چیپراس به نخست وزیری یونان را به وی تبریک گفته ام و مانند تمامی مقامات و همکارانمان در اتحادیه اروپا، برای وی نیز آرزوی موفقیت دارم. وی در بخش دیگری از این مصاحبه ابراز امیدواری کرد روابط یونان با اتحادیه اروپا و آلمان دوستانه باقی بماند.

چیپراس رهبر ائتلاف چپگرای سی ریزا که با شعار توقف سیاست های ریاضت اقتصادی تحمیلی از سوی اتحادیه اروپا در انتخابات پارلمانی اخیر یونان به پیروزی رسیده اعلام کرده است دولت وی خود را به تعهداتی که آتن پیشتر برای دریافت کمک مالی از این اتحادیه سپرده است، ملتزم نمی داند.