عبدالفتاح السیسی:

مصر در جنگ با تروریسم درنگ نمی کند

سیاسی

رئیس جمهوری مصر با اشاره به عزم کشورش برای مقابله با تروریسم از آمادگی برای دفاع از مصر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، عبدالفتاح السیسی اعلام کرد: مصر با خطرناکترین سازمان سری در دنیا روبرو است.

وی افزود: ما در جنگ علیه تروریست پیروز خواهیم شد.مصر در جنگ با تروریسم درنگ نخواهد کرد و ارتش مصر سینا را برای احدی نمی گذارد. لازم بود که سفرم برای شرکت در نشست سران در اتحادیه آفریقا در اتیوپی را ترک کنم تا به خانواده شهدا و همه مردم مصر تسلیت بگویم.

وی با اشاره به اینکه وی و همه نیروهای مسلح مصر آماده مرگ در جنگ علیه تروریسم هستند گفت: من آماده دفاع از کشور تا سرحد مرگ هستم.

رئیس جمهوری مصر تاکید کرد: رویارویی با تروریسم سخت و دشوار است و وقت گیر است و مصری ها بهای آن را می پردازند.ارتش و پلیس فرزندان مصر هستند اما ما آماده دفاع از کشور و منطقه به طورکامل هستیم.