مدیر جدید شبکه العربیه کیست؟

واحدمرکزی خبر نوشت:

روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی ، ترکی دخیل مدیر جدید شبکه العربیه را بازاریاب سیاست های ملک سلمان، پادشاه جدید عربستان معرفی کرد. در این گزارش که به قلم مریم عبدالله نوشته شده ، آمده است، هر فردی که برنامه های العربیه را می بیند می تواند پی ببرد که تصمیم گیرندگان پشت پرده در این شبکه، در کاخ های شاهزادگان سعودی نشسته اند. اگر احکام و انتصاب های جدیدی که مقامات جدید عربستان برای برخی چهره های وابسته به خود صادر کرده اند بیانگر اختلافات داخلی خاندان حاکم بر این کشور است، اقدام ولید بن ابراهیم آل ابراهیم رئیس مجموعه شبکه های تلویزیون ام بی سی در صدور حکم مدیریت شبکه العربیه برای ترکی دخیل نویسنده و روزنامه نگار عربستانی- متولد 1973- نیز جدای از چنین احکامی نیست. ترکی الدخیل با این حکم جانشین عادل الطریفی شد تا الطریفی سمت وزیر اطلاع رسانی و فرهنگ عربستان را به دست بگیرد. با این حکم فردی بر سمت مدیریت شبکه العربیه، به عنوان تریبون تبلیغ سیاست های خاندان حاکم بر عربستان، تکیه زد که پیش از این جاشوا تیتلبوم نویسنده صهیونیست او را «مردی شجاع » خوانده بود. او مترجم کتاب «عربستان و شواهدی از راهبرد نوین»است که نویسنده آن جاشوا تیتلبوم است. الدخیل به نوشتن آثار توخالی معروف است، مقالات او بیشتر مقالاتی در مدح گذشته و حال عربستان است و به نظر می رسد سمت جدیدش هم پاداشی برای همین مقالات باشد. یکی از مقالات جدید او مقاله«بیعت نه برای عربستانی ها، بلکه برای جهان» است که در آن مدعی شد بیعت با پادشاه جدید عربستان در چارچوب ثبات امنیت در منطقه و جهان است. این روزنامه نگار عربستانی که مدت زمانی مدیریت مرکز مطالعات و پژوهش های دبی را در اختیار داشت از کسانی است که روزگاری آرزو می کرد در کنار جهادگران( تندروها) در افغانستان بجنگد. این نکته ای است که در سال 2004 و در یکی از مصاحبه های مطبوعاتی خود به صراحت به آن اشاره کرده بود. او در ابتدا خود را لیبرالی با اندیشه های اسلامی معرفی کرد و با این وجهه توانست در سال 2002 اجرای برنامه اضاءات را در شبکه العربیه به دست بگیرد. برنامه ای که یکی از ماموریت های اساسی آن تاختن به بیداری اسلامی در عربستان بود. او فردی است که با آغاز بهار عربی در تونس، از این حرکت حمایت کرد و درباره بوعزیزی تونس ، نوشت: او آتش به جسم خود نیفکنده است بلکه آتش به رئاکتور هسته ایی انداخت که بهار عربی خوانده می شود، اما همین فرد سالها و ماههای اخیر جنبش های آزادیخواهانه را جنبش های جنجالی نامید. آنانکه تغییرات را در عربستان پیگیری می کنند به خوبی می دانند دخیل در سابق خطیب مسجدی در ریاض بود. او به پیگیری اتفاقات در دربار سلطنتی عربستان شهره بود و به نظر می رسد از این نظر برای مدیریت شبکه العربیه مناسب باشد زیرا در ماموریتش برای بهبود وجهه نظام جدید عربستان موفق عمل کرد و این موفقیت نیز بیش از هر چیزی مرهون نزدیکی خویشاوندی او با خاندان حاکم بر عربستان است. اگر پادشاه سابق عربستان در گسیل داشتن افراد مسلح به سوریه نقش ایفا می کرد ملک سلمان بر اساس تعریفی که ترکی الدخیل در آخرین مقاله خود از وی ارائه کرد چهره ای است که بیشترین تمرکز خود را بر داخل عربستان معطوف خواهد کرد. ترکی الدخیل پس از حادثه شارلی ابدو در پاریس در مقاله ای شعار نظام پلیسی را مطرح کرد و نوشت:« امنیت بهتر از آزادی است.»

4949

کد N703501