تعیین نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در هیئت حمایت از صنایع

دولت

رمضانپور پیش از این معاونت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مجری مجتمع های تحقیقاتی تهران، شیراز، مشهد و تبریز، همچنین دو دوره سابقه نمایندگی مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی را در کارنامه فعالیتهای خود داشته و هم اکنون معاون سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران نیز میباشد.

باتصویب‌ هیئت وزیران آقای قاسم رمضانپور به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در هیئت حمایت از صنایع تعیین شد

به گزارش ایلنا،هیأت وزیران در جلسه 17/10/1393 به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (1) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب1343ـ تصویب کرد:آقای قاسم رمضانپور به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در هیأت حمایت از صنایع موضوع بند (3) ماده (1) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور ـ مصوب 1343ـ تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور در تاریخ 20/10/1393 این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرده است.

رمضانپور پیش از این معاونت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مجری مجتمع های تحقیقاتی تهران، شیراز، مشهد و تبریز، همچنین دو دوره سابقه نمایندگی مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی را در کارنامه فعالیتهای خود داشته و هم اکنون معاون سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران نیز میباشد.

کد N703405