فیلم/ جزئیات عملیات داعش در منطقه العریش مصر

سیاسی

شبکه تلویزیونی وابسته به داعش جزئیات عملیات تروریستی در منطقه العریش مصر که طی آن 40 نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند را منتشر کرد. در این تصاویر خودروهای بمبگذاری شده و محل انفجار آنها مشخص شده است.

فیلم/ جزئیات عملیات داعش در منطقه العریش مصرشبکه تلویزیونی وابسته به داعش جزئیات عملیات تروریستی در منطقه العریش مصر که طی آن 40 نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند را منتشر کرد. در این تصاویر خودروهای بمبگذاری شده و محل انفجار آنها مشخص شده است.