آغاز محاکمه محمد مرسی به اتهام جاسوسی و افشای اسرار امنیت ملی مصر

سیاسی

محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر به اتهام جاسوسی و افشای اسرار امنیت ملی این کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دادگاه جنایی قاهره محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر و 35 نفر از رهبران اخوان المسلمین را آغاز کرد.

این افراد به اتهام جاسوسی برای دیگر کشورها و طرف ها و سازمان های خارجی و افشای اسرار امنیت ملی مصر و هماهنگی با گروه های جهادی در داخل و خارج کشور محاکمه می شوند.

حمایت مالی از گروه های تروریستی و آموزش نظامی به افراد مسلح با هدف تحقق اهداف شاخه بین المللی اخوان المسلمین و ارتکاب اقداماتی که به استقلال و حاکمیت مصر آسیب می رساند از جمله اتهامات محمد مرسی و 35 رهبر اخوان المسلمین به شمار می رود.