یونیفل:

اوضاع امنیتی در جنوب لبنان هم اکنون آرام است

سیاسی

سخنگوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان از استقرار اوضاع امنیتی مناسب در این مناطق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «آندریا تنینتی» سخنگوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که وضعیت امنیتی در جنوب لبنان  در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی همچنین تاکید کرد که نیروهای یونیفل همچان در حال انجام تحقیقاتی درخصوص درگیریهای اخیر میان اسرائیل و لبنان هستند و پس از تکمیل روند این تحقیقات نتیجه را به سازمان ملل اعلام خواهند کرد.

سخنگوی نیروهای یونیفل همچنین از هماهنگی این گروه با ارتش لبنان خبر داد.