قطار تغییرات به رسانه‌های سعودی رسید

العالم نوشت:

مدت کوتاهی پس از تغییرات گسترده در سطوح عالی امنیتی و مدیریتی عربستان، اکنون به نظر می آید که نوبت به رسانه های این کشور رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه سعودی "الجزیره" تأکید کرد که "ولید آل ابراهیم" رئیس شورای گروه ام بی سی ، "ترکی الدخیل" را به عنوان مدیر کل شبکه العربیه منصوب کرد.
پیش از این "عادل الطریفی" ریاست این شبکه را بر عهده داشت که پنج شنبه گذشته به عنوان وزیر اطلاع رسانی عربستان سعودی منصوب شد.
وی تنها شش هفته مدیریت این شبکه را بر عهده داشت.
الطریفی اخیرا پس از استعفای "عبدالرحمن الراشد"، برای مدت کوتاهی مدیر العربیه شد.
آل ابراهیم تأکید کرد که تعیین ترکی الدخیل گامی در مسیر درست است و این اقدام به سبب اصرار بر تقویت عملکرد العربیه به عمل آمد؛ بویژه اینکه الدخیل از بارزترین افراد شبکه است که در زمینه رسانه فعالیت دارد.
وی افزود: کاملا به توانائیهای حرفه ای الدخیل اطمینان دارم و او بهترین جایگزین است.

49261

کد N702675

خواندنی از سراسر وب