فیلم/ شبیه سازی عملیات مزارع شبعا

سیاسی

گروه بین الملل: روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت تصاویر شبیه سازی شده عملیات مزارع شبعا که طی آن نیروهای حزب الله گشتی های ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند، منتشر کرده است.

فیلم/ شبیه سازی عملیات مزارع شبعاگروه بین الملل: روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت تصاویر شبیه سازی شده عملیات مزارع شبعا که طی آن نیروهای حزب الله گشتی های ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند، منتشر کرده است.