محمد زارع فومنی در گفت‌و‌گو با ایلنا؛

دیداری با احمدی‌نژاد نداشتم

سیاست داخلی

اخبار منتشر شده توسط یکی از اعضای اخراجی حزب مردمی اصلاحات مبنی بر دیدار من با آقای احمدی نژاد کذب است.

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات گفت: اخبار منتشر شده توسط یکی از اعضای اخراجی حزب مردمی اصلاحات مبنی بر دیدار من با آقای احمدی نژاد کذب است.

محمد زارع فومنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا؛با اشاره به مصاحبه مهدی خلیلی عضو سابق شورای مرکزی حزب مردمی اصلاحات مبنی بر دیدار فومنی با احمدی‌نژاد گفت: مهدی خلیلی عضو اجرایی این حزب بوده که در تاریخ  ۲۷ دی ۱۳۹۳ به علت تخلفات اساسنامه‌ای و مرام نامه‌ای با درخواست اکثریت اعضای شواری مرکزی و بازرسین حزب اخراج شده است.

وی گفت: در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۹۳ در مجمع عمومی حزب با اکثریت مطلق آرا اخراج خلیلی تایید و تصویب شد و بعد از مجمع عمومی، صورت جلسه‌ای با امضاء هیئت رئیسه مجمع و نامه اعضای شورای مرکزی و گزارش کل مجمع به وزارت محترم کشور ابلاغ گردید.

 

 

 

کد N702546