کتاب های قرضاوی از نمایشگاه قاهره جمع آوری شد

العالم نوشت:

کتاب های یوسف قرضاوی، مفتی قطری - مصری و رییس مرکز موسوم به "اتحادیه جهانی علمای مسلمان" در قطر، از نمایشگاه بین المللی کتاب شهر قاهره پایتخت مصر جمع آوری شد.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، انتشارات "دار الشرق" مصر همه کتاب های یوسف قرضاوی مفتی تندروی قطری را از غرفه خود در نمایشگاه بین المللی کتاب مصر که هم اکنون درحال برگزاری است، جمع آوری کرد.
"احمد مجاهد" رییس اداره کل کتاب مصر، در اظهار نظر مطبوعاتی گفت: انتشارات الشروق که کتاب های قرضاوی را از مدتها پیش چاپ می کند، این کتاب ها را از غرفه خود بعد از اظهار نظر بازدید کنندگان و تقبیح ارایه این کتاب ها، جمع آوری کرد.
وی افزود: تنها یک کتاب حاوی مطالب افراطی و تندرو کافی است که هزار تروریست را تربیت و پرورش دهد.
مجاهد تأکید کرد: قرضاوی اهانت های زیادی به مصر کرده است که هر فردی که به مصری بودن خود افتخار می کند، نمی تواند آن را بپذیرد.

49261

کد N702531