بروجردی:

ایجاد روابط برادرانه با عربستان سیاست ثابت ایران است

مجلس

در این دیدار آخرین تحولات عربستان – درگذشت ملک عبدالله و پادشاهی سلمان بن عبدالعزیز- را مورد بررسی قرار گر.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه کشورمان گفت که تهران خواهان بهترین روابط برادرانه با کشورهای همجوار به ویژه عربستان سعودی است.

به گزارش ایلنا، علاءالدین بروجردی بعد از دیدار با تمام سلام، نخست‌وزیر لبنان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تقویت روابط میان کشورهای منطقه موجب تقویت امنیت می‌شود، گفت که وی در این دیدار آخرین تحولات عربستان – درگذشت ملک عبدالله و پادشاهی سلمان بن عبدالعزیز- را مورد بررسی قرار داد.

وی ادامه داد: سیاست ثابت و اولیه ایران بر اساس ایجاد بهترین روابط برادرانه با کشورهای منطقه عموما و خصوصا کشورهای همجوار از جمله عربستان است.

کد N702220