تصاویری از شهر کوبانی پس از رهایی از دست داعش

کد N702183